Obchodné podmienky

platné od 25.5.2018

Prevádzkovateľ

DriveNet s.r.o.
IČ: 037 10 726
DIČ: CZ 037 10 726

Jeronýmova 62/24
Liberec, 460 07
Česká republika

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa musia odsúhlasiť pre uskutočnenie nákupu na portáli jarmilky.sk (ďalej len "portál"). Súhlas s týmito podmienkami návštevník potvrdzuje kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku", čím sa stáva "zákazníkom".

Osobné údaje

Prevádzkovateľ portálu sa týmto zaväzuje k dodržiavaniu ochrany osobných údajov v zmysle zamedzenie prístupu k vyplneným registračným informáciám tretím osobám (okrem použitia v situáciách vyplývajúcich z potreby distribúcie tovarov). S kontaktnými a fakturačné údajmi je nakladané výhradne pre účely distribúcie objednaného tovaru. E-mailová adresa bude využívaná pre komunikáciu so zákazníkom v prípade nákupu tovaru, či môže byť využitá na marketingové účely prevádzkovateľa. Užívateľ má právo toto odmietnuť. Informuje o tom prevádzkovateľa na adrese info@jarmilky.sk e-mailom zaslaným z adresy, na ktorú si nepraje zasielať propagáciu. Prevádzkovateľ ho vyradí zo zoznamu adries příjmajících tieto emaily.

Nákup

Návštevník portálu môže jednoduchým spôsobom (vybraním tovaru, vložením do "košíka" a dokončením objednávky) vykonať záväznú objednávku. Potom môže byť zo strany prevádzkovateľa portálu kontaktovaný ohľadom dodacie lehoty, rekapitulácia ceny a výzve k úhrade. Celý chod obchodu sa riadi príslušnými zákonmi ČR.

Vrátenie tovaru

Ak používateľ nakúpi tovar na portáli jarmilky.sk, má zo zákona 14 dennej lehotu s možnosťou vrátenia tovaru a to bez udania dôvodu. Ak sa zákazník takto rozhodne, oznámi to e-mailom na info@jarmilky.sk. Akonáhle bude tovar doručený, obratom bude zaslaný finančný obnos zodpovedajúce cene vrátenej objednávky bankovým prevodom čiastky na zákazníkom špecifikovaný účet. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. V prípade výmeny tovaru môže potom zákazníkovi byť účtované nové zaslanie tovaru. Tovar nie je možné vracať v prípade nákupu tovaru na mieru vyrobeného podľa priania zákazníka. Takýto tovar sa považuje za umelecký predmet, ktorý je nevratitelný do svojej východiskovej podoby, čím sa stáva z pohľadu ďalších zákazníkov znehodnotený. Ide napríklad o tovar, ktorý je batikovania, pokreslené či inak upravené.

Podmienky vrátenia tovaru

Pri uplatnení možnosti vrátenia tovaru musia byť splnené tieto podmienky:
  1. tovar nesmie niesť žiadne známky použitia či poškodenia
  2. tovar musí byť kompletný, ako bolo dodané zákazníkovi
  3. nesmie chýbať doklad o kúpe
V prípade, že nebudú tieto podmienky dodržané, prevádzkovateľ nebude môcť odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude zaslaný späť na náklady zákazníka.

Veľkostný a farebný sortiment

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť zákazníkovi iný tovar či zrušiť objednávku v prípade nedostupnosti zvolených variantov tovaru. V tomto prípade nebude zákazníkovi zaslaná výzva k úhrade, alebo mu bude uhradený finančný obnos vrátený bankovým prevodom na zákazníkom špecifikovaný účet.

Lehota na expedíciu tovaru

Dodacia lehota uvedená u dostupnosti tovaru je len orientačný údaj a preto jej doba nie je záväzná. V prípade omeškania prevádzkovateľ o tomto zákazníka informuje e-mailom na adresu uvedenú v objednávke. Zvlášť sa tak môže stať v prípade objednávky tovaru, ktorý je pre zákazníka upravované.

Riešenie sporov a nedodržanie podmienok

V prípade riešenia sporov o verdikte rozhodujú platné zákony ČR. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo zrušenie predmetného používateľa (vždy s vyrovnaním finančných prostriedkov a vysvetlením dôvodu).

Práva a povinnosti zákazníka

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne poškodzovať portál, alebo sa o to snažiť.